MM2 от Рада Крачанова

Втората изложба на Рада Крачанова, организирана от Be Duende, в сътрудничество с Intro Gallery.

от Антония Баръмова

_________________

  

Един от най-младите членове на нашето Duende семейство е талантливият художник Рада Крачанова.

От 08.02 до 18.02.2018г. съвместно с INTRO gallery в София организирахме и представихме нейната втора самостоятелна изложба в България. На нея бяха представени два от най-популярните проекта на Рада – с особено внимание и насоченост към отделния човек и пътуването, като основно нейно вдъхновение.

 

Рада е представител на съвременността и като такъв със своите картини тя разказва за всепоглъщащата турболенция на ежедневието и нуждатата от усамотението, за отделния човек на фона на динамични градски пейзажи, за скриването и пътуването. Нейните творби са предимно фигуративни, с абстрактни елементи и писмен текст.

 

В първия проект концепцията е изградена върху идеята да се покаже самотата на градския човек, който все пак е заобиколен от други хора. Нейни творби често включват портрети или подробности за човешкото тяло с градски фон и карти на метрото. Тя гледа на подземният обществен транспорт като на основното скривалище за съвременния човек, търсейки изолация от бързия и натоварен график.

Вторият проект изследва взаимоотношенията между хората и техните любими предмети. В този проект дихотомията субект/обект е размита. Не напълно свързан със субекта, обектът играе важна роля в оформянето на идентичността на неговият притежател. Тази важност е демонстрирана чрез решението на твореца да отдаде еднакво пространство на предмета, както и да му представи историята изписана с текст, давайки му отделна идентичност. Размиването на границата между субект/обект е завършена чрез смесването на историите на предмета и неговият притежател, правейки ги едно неразделно цяло. 

 

 Бяхме изключително горди и благодарни за възможността да представим невероятните творби на Рада, които не останаха незабелязани и от медии като Еsquire и BTV.